Turnaussäännöt

 

1. Pelaaminen

Turnauksessa noudatetaan Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ringeten sääntöjä ja määräyksiä, kuitenkin poiketen niistä siltä osin kuin jäljempänä on esitetty.

 

2. Ottelujärjestys

 

Joukkueet pelaavat turnausaikataulun mukaisesti siten, että jokainen SM-sarjajoukkue pelaa sekä SM- että Ykkössarjajoukkueita vastaan ja jokainen Ykkössarjajoukkue pelaa sekä Ykkössarja- että SM-joukkueita vastaan.

Joukkue saa voitosta kaksi pistettä, tasapelistä yhden pisteen ja tappiosta nolla pistettä. Sijoitusotteluita ei pelata, vaan sijoitukset selviävät pelattujen otteluiden perusteella. Joukkueet sijoittuvat pisteiden mukaan omissa lohkoissaan; SM-sarjajoukkueet omassa lohkossaan ja Ykkössarjajoukkueet omassa lohkossaan.

Jokaisella joukkueella on vähintään viisi ottelua. Joukkueilta, joilla on turnauksessa kuusi ottelua, jätetään huomioimatta yhden pelatun ottelun tulos ja maalit. SM-sarjajoukkueilla jätetään huomioimatta yksi Ykkössarjajoukkuetta vastaan pelattu ottelu, ja Ykkössarjajoukkueilla jätetään huomioimatta yksi SM-sarjajoukkuetta vastaan pelattu ottelu. Huomioimatta jätettävä ottelu ratkaistaan mahdollisista vaihtoehdoista arvalla turnaustoimiston toimesta.

Joukkue saa voitosta kaksi pistettä, tasapelistä yhden pisteen ja tappiosta nolla pistettä. Sijoitusotteluita ei pelata, vaan sijoitukset selviävät pelattujen otteluiden perusteella. Jos kaksi tai useampi joukkue päätyy tasapisteisiin, ratkaisee joukkueiden järjestyksen:

1. Keskinäisen ottelun tulos

2. Maaliero

3. Tehtyjen maalien määrä

4. Pienempi rangaistusminuuttimäärä turnauksessa

5. Arpa

 

3. Peliaika

Peliaika on 2x 20min tehokasta peliaikaa, kokonaisaika kuitenkin 60min.

HUOM! Jos ottelussa kokonaisaika päättyy ja ottelun tehokasta peliaikaa on jäljellä alle kaksi minuuttia, pelataan ottelu loppuun tehokkaan peliajan mukaan. Kokonaisajan lähestyessä loppua kuuluttamalla ilmoitetaan, kun kokonaisaikaa on jäljellä kuusi minuuttia, neljä minuuttia ja kaksi minuuttia.

Erätauko on kaikissa otteluissa yksi minuutti. Aikalisiä ei sallita.

 

4. Rangaistukset

Ringeten sääntöjen mukaan, seuraavilla poikkeuksilla:

Jos turnauksessa

a) pelaaja/toimihenkilö poistetaan ottelusta toisen kerran turnauksen aikana tai

b) pelaajalle/toimihenkilölle tuomitaan ottelurangaistus,

turnausjury käsittelee asian rangaistustoimenpiteet turnauksen osalta ja asian mahdollisen jatkokäsittelyyn lähettämisen.

 

5. Ottelupöytäkirjat

Joukkueenjohtajan on tarkistettava ja allekirjoitettava ottelupöytäkirja turnaustoimistossa viimeistään 20min ennen otteluohjelman mukaista pelin alkua.

 

6. Otteluiden alkaminen

Joukkueiden on oltava valmiina jäälle tuloon ja mahdollisesti ottelun aloittamiseen viisi minuuttia ennen otteluohjelmaan merkittyä ottelun alkamisaikaa, jotta ottelut alkavat otteluohjelman mukaisesti. Tätä sääntöä rikkonut joukkue voidaan tuomita hävinneeksi 7 – 0. Turnauksen juryllä on oikeus otteluohjelmien ja aikataulujen muutoksiin, mikäli pakottavat syyt niin vaativat.

 

7. Otteluraporttien ja vastalauseiden ratkaiseminen, turnausjury

Turnauksen juryn tehtävänä on turnauksen aikana esiin tulleiden otteluraporttien ja vastalauseiden ratkaiseminen ja päätöksien antaminen turnauksen osalta. Jury voi myös lähettää turnauksen osalta käsitellyn otteluraportin tai vastalauseen jatkokäsittelyyn liiton kurinpitoryhmälle.

Vastalause, joka koskee peliä, on jätettävä kirjallisena turnaustoimistoon viimeistään 30 min ko. pelin päättymisen jälkeen. Muu kuin pelitapahtumiin liittyvä huomautus tai vastalause voidaan jättää kirjallisena juryn käsiteltäväksi milloin tahansa turnauksen aikana. Vastalausemaksu on 100 €.

Juryn valta ei koske pelkästään kaukalossa tapahtuvaa toimintaa. Koko turnauksen ajan, muuallakin sattuneisiin rikkeisiin ja väärinkäytöksiin, juryllä on velvollisuus puuttua, mikäli osallisena on turnaukseen osallistuva pelaaja tai toimihenkilö.

Turnauksen jyryn muodostavat:

  • turnausjärjestäjän edustaja(t)
  • erotuomareiden edustaja.

Juryn tarkempi kokoonpano yhteystietoineen löytyy turnauksen aikana turnaustoimistosta.

 

8. Kilpailuluvat (Ice Card)

Jokaisella turnauksen otteluihin osallistuvalla pelaajalla ja toimihenkilöllä on oltava voimassa oleva Ice Card. Todistukset voimassaolevista kilpailuluvista on oltava mukana turnauksessa tarkistusta varten.

 

9. Toimitsijat

Jokainen turnaukseen osallistuva joukkue on velvollinen nimeämään kaksi henkilöä turnaukseen ottelutoimitsijoiksi. Henkilöiden ei tarvitse olla samat jokaisella toimitsijavuorolla, ja myös joukkueisiin kuuluvat henkilöt voivat toimia ottelutoimitsijoina. Joukkue on velvollinen huolehtimaan, että heille nimetyt toimitsijavuorot hoidetaan. Näihin toimitsijatehtäviin eivät kuulu pääkellon tai 30sek kellon käyttäminen.

Mikäli joukkue ei halua nimetä kahta henkilöä osallistumaan toimitsijatehtäviin, turnausjärjestäjä laskuttaa joukkueelta 200e.