Varustevastaava

Varustevastaava

Varustevastaavan tehtävät

Varustevastaavan tehtäväna on huolehtia seuran omistuksessa olevista varusteista ja välineistä.

1. Varusteiden säilytys- ja huolto

  • Varustevastaava huolehtii, että sauran varusteilla ja laitteilla on asianmukaiset säilytystilat ja niitä säilytetään asianmukaisesti
  • Ohjeistaa joukkuelle luovutettujen varusteiden säilytyksestä, korjauksesta ja huollosta

2. Varusteiden luovutus ja rekisteröinti

  • Luovuttaa seuran varusteita jäsenistön käyttöön kuittausta vastaan
  • Ylläpitää kirjallista listaa varusteista ja niiden kunnosta. Myös joukkueiden omistuksessa olevista varusteita
  • Vastaa teroituskoneiden huollosta ja jaosta joukkueiden käyttöön 

3. Uusien varusteiden hankinta

  • Kartoittaa seuran varustehankintojen tarpeet ja tekee hankintaesitykset hallitukselle
  • Toimii yhteyshenkilönä tavarantoimittajiin
  • Pitää yllä tavarantoimittajarekisteriä