Rahastonhoitaja

 

Rahastonhoitajan tehtävät
 

 • Laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen budjetin kauden alkaessa.
 • Seuraa budjetin toteutumista kauden aikana ja informoi joukkueenjohtajaa rahatilanteesta.
 • Huolehtii kausimaksujen maksuunpanosta ja toteutumisesta suunnitelman mukaisesti.
 • Seuraa rahaliikennettä/joukkueen tilille saapuvien tilitysten toteutumista (mm. tilitykset myynneistä, sponsorisopimuksista, seuran tuotteiden ostoista).
 • Suorittaa maksuja joukkueen tililtä joukkueenjohtajan hyväksymien maksumääräysten mukaisesti.
 • Huolehtii, että jokaisesta joukkueen tililtä maksettavasta maksusta on saatu kuitti ja selvitys, mihin kulu liittyy.
 • Täyttää kauden alussa talousseuranta exceliin kauden budjetin ja rahatilanteen kauden alussa.

 • Kirjaa kaikki tapahtumat talousseuranta exceliin, josta on helppo seurata seuran tai joukkueen rahatilannetta ja toteutumaa budjettiin verrattuna

 • Säilyttää kuitit ja pankin tiliotteet koko kauden ajan.
 • Tiliöi joukkueen tilin tapahtumat tiliotteelle tilikartan mukaan. Tiliöintien tulee olla ajan tasalla tilikauden päätyttyä. Huolehtii materiaalin toimittamisesta tilinpäätöstä tekevälle taholle ilmoitetun aikataulun mukaisesti (tilikausi 01.06. – 31.05.)
 • Mikäli rahastonhoitaja tai joukkueenjohtaja vaihtuu kauden aikana ja/tai sen lopussa, tulee em. poisjäävän toimihenkilön toimittaa uudelle jatkavalle henkilölle tiedot ja materiaali tapahtumista, tiliotekopiot sekä muu tarvittava materiaali, joka liittyy toimintaan.