Seuran arvot

Seuran arvot

Rehellisyys

Toiminta on avointa ja läpinäkyvää kaikkien seurassa toimijoiden ja muiden sidosryhmien välillä. 

Kunnioitus

Seurassa kunnioitetaan kaikkia ja otetaan huomioon nuorien ääni. 

Vastuullisuus

Toiminta seurayhteisössä edellyttää sitä, että jokainen huolehtii omalta osaltaan

sovituista asioista ja pyrkii toiminnassaan aina ottamaan huomioon sen, että ei aiheuta

kenellekään vahinkoa.

 

Yleistavoitteina ovat vastuuntunnon ja itsetunnon kohottaminen, käytöstapojen sekä sosiaalisen

kanssakäymisen opettaminen, terveyskasvatus sekä ympäristökasvatus.