Joukkueenjohtaja

Joukkueenjohtajan tehtävät

Vastuullinen joukkueenjohtaja on joukkueen kokonaistoiminnan johtaja
 
Kauden alussa
1.1 Talous ja hallinto

 • Laatii joukkueen toimintasuunnitelman yhdessä joukkueen toimihenkilöiden kanssa
 • Vastaa pelisääntöjen (Nuori Suomi) laatimisesta ja niiden noudattamisesta joukkueessa. Pelisääntöjen on oltava toimitettuna Ringetteliittoon ennen sarjapelien alkamista
 • Vastaa lajin sääntöjen noudattamisesta joukkueessa (mm. yli-ikäisyysanomukset kunnossa, joukkueen edustus)
 • Vastaa lisenssi-/vakuutusmaksujen suorittamisesta ajallaan ja tarvittavista pelaajasiirroista (siirtopaperit) yhdessä rahastonhoitajan kanssa, huolehtii myös pelaajilta kuittaukset omien vakuutusten voimassaolosta
 • Toimittaa täytetyn joukkuetietolomakkeen hallituksen puheenjohtajalle

1.2 Vanhemmat

 • Järjestää vanhempainkokoukset, jossa esittelee toimintasuunnitelman ja budjetin sekä hyväksyttää ne. Vanhempain kokouksessa pitää olla paikalla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
 • Toimittaa talousarvion sähköisessä muodossa hallituksen puheenjohtajalle sekä toimintasuunnitelman sähköisessä muodossa = allekirjoitettu skannattuna puheenjohtajalle.
 • Joukkueenjohtaja säilyttää alkuperäiset kauden aikana ja liittää alkuperäiset tilinpäätösasiakirja kansioon.

Kauden aikana
2.1 Joukkue

 • Seuraa aktiivisesti Ringetteliiton ja alueen tiedottamista sekä jakaa saamaansa informaatiota joukkueessa tarvittaessa
 • Vastaa ja huolehtii seuran www-sivujen päivityksestä joukkueen osalta
 • Organisoi varustehankinnat yhteistyössä huoltajien kanssa
 • On aina läsnä otteluissa, turnauksissa ja tarvittaessa harjoituksissa
 • Selvittää joukkueen toimihenkilöiden koulutustarpeet ja tiedottaa koulutusmahdollisuuksista
 • Sopii työ- ja vastuunjaosta vastuuvalmentajan kanssa (harjoituspelien ja turnausten sopiminen, leirien järjestäminen)
 • On velvollinen osallistumaan seuran kuukausikokouksiin tai huolehtii edustajansa paikalle edustamaan joukkuettaan, jos itse on estynyt osallistumaan
 • Vastaa seuran joukkueelle luovuttamista pelipaidoista, maalivahdin varusteista ym. seuran hankkimista varusteista (mm. pelipaita- ja mv-varusteluettelot)
 • Vastaa varainhankinnasta
 • Vastaa joukkueen toiminta- ja talousarvion toteutumisesta kauden aikana
 • Hyväksyy joukkueen laskut
 • Vastaa ja hoitaa joukkueen tiedottamisen
 • Vastaa tiedonkulusta joukkueen ja seuran välillä sekä myös yhteydenpidosta muihin joukkueisiin nähden

2.2 Vanhemmat

 • Pitää aktiivisesti yhteyttä pelaajien vanhempiin
 • Toimii yhdyssiteenä joukkueen ja vanhempien sekä valmentajan ja vanhempien  välillä sekä toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa

 2.3 Kotipelit / turnaukset

Vastaa ottelujärjestelyistä:

 • otteluilmoitus
 • tuomarit tarvittaessa
 • vastustajalle tiedottaminen
 • on velvollinen kotiotteluissa ottaa vastaan vierasjoukkue ja osoittaa pukukoppi heidän käyttöönsä

toimitsijat:

 • laatii toimitsijavuorolistat kotiotteluille ja jakaa vuorot tasapuolisesti vanhempien kesken
 • huolehtii toimitsijatehtävien informoimisesta ja opastuksesta vanhemmille
 • huolehtii, että kotiottelussa toimitsijoilla on käytössään tarvittava määrä sekuntikello         (vaihtovihellykset, jäähyt ja pääkellon toimintahäiriöiden varalle)
 • palkinnot tarvittaessa

pöytäkirjat:

 • vastaa siitä, että ottelun jälkeen tuomari saa alkuperäisen ottelupöytäkirjan sekä vierasjoukkue että kotijoukkue kopion siitä, kirjuri toimittaa tuomareiden laskut joukkueenjohtajalle
 • Tulospalvelu
 • Ottelusiirrot jne.

 
2.4 Pelimatkat / turnaukset

 • Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla
 • Järjestää matkojen aikataulut, ateriat ja mahdolliset majoitukset
 • Vastaa joukkueen järjestyksen säilymisestä yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa
 • Huolehtii, että lisenssimaksujen kopiot ovat aina mukana otteluissa mahdollista  tarkistusta varten
 • Pitää muiden sarjajoukkueiden joukkueenjohtajien yhteystiedot mukana sarjaotteluissa, samoin myös tuomareiden yhteystiedot

Kauden lopussa
3.1 Vanhemmat

 • Järjestää vanhempainkokouksen, jossa esittelee toimintakertomuksen ja toteuman  kaudelta sekä tulevan joukkueen (pelaajat ja toimihenkilöt)
 • Joukkue voi jakaa harkintansa mukaan joukkueenjohtajan tehtäviä useamman henkilön kesken.