Valmentaja

Valmentajan tehtävät 

Vastuuvalmentaja on joukkueen urheilullisen toiminnan johtaja.

Kauden alussa

Vastuuvalmentaja

 • laatii kauden harjoitusohjelman (kausisuunnitelma) ja peluuttamisen periaatteet toimintasuunnitelmaa varten kauden alussa (mahd. yhdessä valmennuspäällikön kanssa)
 • osallistuu joukkueen toimintasuunnitelman tekemiseen yhdessä joukkueenjohtajan kanssa
 • vastaa kauden kilpailutoiminnan suunnittelusta

Kauden aikana

Vastuuvalmentaja/valmentaja

 • on läsnä joukkueen tapahtumissa
 • varmistaa itselleen sijaisen poissaolon sattuessa
 • on velvollinen osallistumaan seuran valmentajapalavereihin
 • huolehtii yhteydenpidosta seuran valmennuspäällikköön =>vastuuvalmentaja
 • huolehtii itsensä kehittämisestä valmentajana ja kasvattajana
 • huolehtii velvollisuudestaan hankkia valmennuksellista pätevyyttä osallistumalla alueen/seuran tarjoamiin valmentajakoulutuksiin
 • pitää arviointi-/kehityskeskusteluja pelaajien kanssa kauden alussa ja lopussa (vanhemmat ikäryhmät) => vastuuvalmentaja
 • tekee yhteistyötä joukkueen muiden toimihenkilöiden kanssa
 • tekee yhteistyötä seuran muiden valmentajien kanssa
 • tarkastelee omaa toimintaansa koko seuran urheilullisen toiminnan näkökulmasta

Harjoitukset

 • suunnittelee yksittäiset harjoitukset ja vastaa laaditun harjoitusohjelman toteuttamisesta käytännössä

Pelit / turnaukset

 • vastaa joukkueen nimeämisestä ja pelitaktiikan suunnittelusta otteluihin
 • vastaa pelaajien peluuttamisesta (nuorempien ikäryhmien joukkueissa huomioidaan Nuori Suomi –säännöt)

Vanhemmat

 • osallistuu vanhempainkokouksiin ja käyttää puheenvuoron niissä, vastaa vanhempien kysymyksiin valmennuksellisista asioista

Kasvatukselliset asiat

 • luo yhteishenkeä
 • opettaa oikeaa asennetta ja suhtautumista harjoittelemiseen ja pelaamiseen sekä vaikuttaa em. asenteen ylläpitämiseen
 • huolehtii joukkueen sääntöjen noudattamisesta
 • määrittää toiminnan rajat ja valvoo niiden noudattamista
 • tukee ja seuraa joukkueen ja sen yksittäisen urheilijan urheilullista kehitystä, osallistuu myös uusien kykyjen kartoittamiseen
 • antaa palautetta tekemisestä reilusti ja oikeudenmukaisesti
 • neuvoo ja kannustaa pelaajia
 • suhtautuu oikeudenmukaisesti pelaajiin
 • kohtelee pelaajia tasa-arvoisesti
 • on esimerkillinen kaikessa toiminnassaan joukkueen ja seuran muiden jäsenten suuntaan

Valmentajien tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa SLU:n, Suomen Ringetteliiton sekä seuran sääntöjä ja ohjeita sekä esiintyä siten, että positiivinen suhtautuminen lajia, seuraa ja joukkueita kohtaan kasvaa. He ovat valmennustoimessaan seuran valmennusjohdon alaisia.