Kevätkokous (Hyvinkää Ringette Ry)

Aika: 18.5.2022 klo 18:30 - 19:30
Paikka: Etäyhteys (Google Meet)

Ilmoittautuminen kevätkokoukseen tapahtuu MyClubissa julkaistun tapahtuman (kevätkokous) kautta, josta on lähtenyt sähköpostitse kutsu seuran jäsenille.

Ilmoittautuminen kevätkokoukseen pyydetään tekemään MyClubissa 12.5.2022 mennessä.

Ilmoittautuneille lähetetään ennen kokousta osallistumislinkki jäsenen sähköpostiosoitteeseen, jolla pääsee osallistumaan etänä Google Meet-etäkokoukseen.

Kokouksessa käsitellään Hyvinkää Ringette ry:n säännöissä kohdassa 11 määritellyt asiat.

 

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja
  kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2022–2023

 7. Määritetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruus kaudelle 2022–2023 

 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 9. Kokouksen päättäminen

 

Hyvinkää Ringette Ry

Hallitus

Liitteet