Sääntömääräinen syyskokous 28.10.2021

Aika: 28.10.2021 klo 18:30 - 21:00
Paikka: Etäyhteys (Google Meet)

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. Esitellään edellistä toimivuotta koskeva vuosikertomus yhdistyksen  toiminnasta ja tilipäätös ja tilintarkastajan lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Tarkennetaan tarvittaessas kuluvan toimintavuoden talousarviota

9. Päätetään hallituksen koko sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

10. Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12. Kokouksen päättäminen

Liitteet