Kevätkokous (Hyvinkää Ringette Ry)

Aika: 25.5.2021 klo 18:30 - 19:30
Paikka: Google Meet -etäkokous

Ilmoittautuminen kevätkokoukseen tapahtuu MyClubissa julkaistun tapahtuman (kevätkokous) kautta, josta on lähtenyt sähköpostitse kutsu seuran jäsenille.

Ilmoittautuminen kevätkokoukseen pyydetään tekemään MyClubissa 18.5.2021 mennessä.

Ilmoittautuneille lähetetään ennen kokousta osallistumislinkki jäsenen sähköpostiosoitteeseen, jolla pääsee osallistumaan etänä Google Meet-virtuaalikokoukseen.

Kokouksessa käsitellään Hyvinkää Ringette ry:n säännöissä kohdassa 11 määritellyt asiat.

 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistaja sekä kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2020-2021

7. Määritetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruus kaudelle 2020-2021

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Hyvinkää Ringette Ry

Hallitus, 20.4.2020

Liitteet