Hallituksen kokous

Aika: 9.3.2021 klo 18:30 - 21:00
Paikka: Etäyhteys

Hallitukselle osoitetut asiat toimitetaan hallituksen puheenjohtajalle viikkoa ennen kokousta.