Hallituksen kokous

Aika: 15.12.2020 klo 18:30 - 21:00
Paikka: Etäyhteys

Hallitukselle osoitetut asiat toimitetaan hallituksen puheenjohtajalle viikkoa ennen kokousta.