Sääntömääräinen syyskokous 29.9.2020

Aika: 29.9.2020 klo 18:30 - 20:00
Paikka: Hyvinkään jäähalli, neuvotteluhuone

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. Esitellään edellistä toimivuotta koskeva vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta ja tilipäätös ja tilintarkastajan lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Tarkennetaan kuluvan kauden vuoden talousarviota

9. Päätetään hallituksen koko sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

10. Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

Liitteet