SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 23.9.2019

Aika: 23.9.2019 klo 18:00 - 20:00
Paikka: Hyvinkään jäähalli, neuvotteluhuone (Vaiveronkatu 70, 05880 Hyvinkää)

Kokouksessa käsitellään Hyvinkää Ringette Ry:n säännöissä kohdassa 11 määritellyt syyskokousasiat:

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat.
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  6. Esitellään edellistä toimivuotta koskeva vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta ja tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
  7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  8. Tarkennetaan kuluvan vuoden talousarviota
  9. Päätetään hallituksen koko sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  10. Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

Liitteet