Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry purkautuu 31.12.2020

6.6.2020 klo 14:45

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry purkautuu 31.12.2020 liiton kevätkokouksen tekemällä yksimielisellä päätöksellä. Liiton nykyiset lajitoiminnat jatkuvat keskeytyksettä Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n valtakunnallisessa ohjauksessa.

LIITTOHALLITUS

TIEDOTE 6.6.2020

 

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N PURKAMINEN

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry purkautuu 31.12.2020 liiton kevätkokouksen tekemällä yksimielisellä päätöksellä. Liiton nykyiset lajitoiminnat jatkuvat keskeytyksettä Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n valtakunnallisessa ohjauksessa.

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry käynnisti toimintansa 1.1.2014. Yhdistymisellä tavoiteltiin lajien toisilleen tarjoamia synergiaetuja sekä taloudellista tehokkuutta. Asetettuja tavoitteita ei saavutettu kaukalopallon ja ringeten ydintoimintojen erilaisuudesta johtuen. Lisäksi hallintorakenteen monikerroksisuus heikensi taloudellista tehokkuutta.

Purkamisen kautta kaukalopalloseurat voidaan koota yhden valtakunnallisen liiton alle, millä tavoitellaan lajin yhtenäistä ja nykyistä keskitetympää kehittämistä. Ringetelle itsenäisyys merkitsee lajikuvan kirkastamista ja voimavarojen kohdistamista ringetteseurojen toimintaedellytysten parantamiseen.

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n syyskokous antoi tehtävän selvittää liiton purkamisen edellytykset kevätkokoukseen 2020 mennessä. Selvitystyön pohjalta liittohallitus päätti esittää liiton purkamista. Hallituksen esitys laadittiin yhteistyössä kaikkien kolmen liiton kesken ja se hyväksyttiin Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n kevätkokouksessa yksimielisesti. Asiasta on informoitu päätösvalmistelun eri vaiheissa sekä liiton jäsenistöä että sidosryhmiä.

Kaikki kolme liittoa keskittyvät kesäkaudella kauden 2020-2021 valmisteluun, toimintojen vaiheittaiseen siirtoon itsenäisille lajiliitoille, sääntöuudistuksiin, strategiatyöhön sekä tarvittaviin rakenteellisiin ratkaisuihin. Muutokset tulevat näkymään lähinnä liittotasolla. Kauden aikana toimitaan osin päällekkäin sekä Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n että itsenäisten lajiliittojen ohjauksessa. Näin pyritään tekemään muutos sekä jäsenistölle että lajin harrastajille mahdollisimman kitkattomaksi.


Linkki uutiseen

 

Lisätietoja asiasta antavat:

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n puheenjohtaja Markku Koli, puheenjohtaja@skrl.fi tai 040 748 1088.

Suomen Kaukalopalloliitto ry:n puheenjohtaja Jari Hirvirinne, jari.hirvirinne@elisanet.fi tai 0500 55 7743

Suomen Ringetteliitto ry:n varapuheenjohtaja Kari Lahti, kari.lahti@pp.phnet.fi, 0400-358450