Ringettekokeiluja yli 2000 lapselle Hyvinkäällä

21.4.2018

Hyvinkää Ringette tarjosi kuluneen kouluvuoden aikana maksuttoman ringettekokeilun yli 2000 hyvinkääläislapselle. Kokeilut on toteutettu päiväkotien ja koulujen tarpeiden mukaisesti joko jäähallilla, ulkojäillä taikka koulujen saleissa saliringettetunteina.

Ringetteseura järjesti talven aikana muutaman kokeilupäivän 5-8-vuotiaille yhteistyössä jääkiekkoseura Jää-Ahmojen kanssa siten, että päiväkodit tai kouluryhmät saivat seuran kustantamana linja-autokuljetuksen jäähallille, missä ohjaajat olivat seurojen puolesta toteuttamassa toiminnan jäällä. 

Hyvinkää Ringeten päätoiminen työntekijä Sini Forsblom kiittää kaupunkia sekä Jää-Ahmoja hyvästä yhteistyöstä. "Yhteistyö on avainasia ringettekokeilujen toteutumiseen. Kun päiväkodit ja koulut saavat jäävuorot maksutta, ja urheiluseurat satsaavat lajinlevitystyöhön kustantamalla bussikuljetukset, monet sellaisetkin lapset pääsevät kokeilemaan jääurheilua, joilta se muutoin jäisi kokematta", miettii Forsblom. "Kiitos myös aktiivisille seuratoimijoille, jotka ovat tulleet vapaapäivinään auttamaan kokeilupäivien toteuttamisessa. Hienoa, että meillä on myös aktiivisia nuoria, jotka ovat pyytäneet koulupäivänsä vapaaksi auttaakseen tällaisissa toiminnoissa."

Hyvinkää Ringeten ringettekoulussa on kahden viime kauden aikana ollut hyvä määrä uusia ringetteharrastuksen aloittavia lapsia. Kaudella 2016-2017 Hyvinkää Ringeten ringettekoulussa oli 59 lasta, mikä on ennätysmäärä kymmeneen vuoteen. Kaudella 2017-2018 ringetteharrastuksen aloitti ringettekoulussa yli 50 lasta.